Cám Micro 80

Cám Micro 80

🔱 Giá: 50k/bịch 1kg 🔱

🔱 Giá: 645k/bao 15kg 🔱

🔱 THÀNH PHẦN TRONG CÁM MICRO 80 🔱

✅ Đạm thô: 42% min

✅ Lysin: 2.1% min

✅ Béo thô: 6-8% min

✅ Xơ thô: 5% min

✅ Độ ẩm: 11% min

✅ ME: 2900 Kcal/kg min

✅ Methionin + Cystine: + 1.15% min

✅ Ca: 1- 2.5% min

✅ P: 0.7 -2% min

  • Liên hệ
  • 153

🔱 Giá: 50k/bịch 1kg 🔱

🔱 Giá: 645k/bao 15kg 🔱

🔱 THÀNH PHẦN TRONG CÁM MICRO 80 🔱

✅ Đạm thô: 42% min

✅ Lysin: 2.1% min

✅ Béo thô: 6-8% min

✅ Xơ thô: 5% min

✅ Độ ẩm: 11% min

✅ ME: 2900 Kcal/kg min

✅ Methionin + Cystine: + 1.15% min

✅ Ca: 1- 2.5% min

✅ P: 0.7 -2% min