Detox W+ Khử clo, phèn trong nước giếng, giúp trong sáng nước

Detox W+ Khử clo, phèn trong nước giếng, giúp trong sáng nước

Công dụng:
- Xử lý clo và kim loại nặng có trong nước máy, nước giếng
- Giải độc đồng, phèn và các độc tố khác trong nước
- Làm nước linh động hơn kích thích vi sinh nở hiệu quả
- Giảm tình trạng ngáo, đù của cá sau khi thay nước
- Hạn chế tảo độc phát triển

Cách sử dụng theo thứ tự:
1. Detox:
- Dùng khi thay nước: Sau khi rút nước hồ, hoà tan dung dịch vào ca nước, khuấy đều rồi tạt khắp mặt hồ, sau đó thêm nước mới vào.
- Hồ có mùi hôi tanh thì pha Detox tạt hồ không cần thay nước.
2. Châm vi sinh sau khi sử dụng Detox được 45 phút
3. Châm Khoáng và Vitamin C sau khi sử dụng vi sinh được 6 tiếng. Hoà tan liều lượng ghi trên nhãn vào ca nước, khuấy đều rồi tạt khắp mặt hồ.
Lưu ý: Sử dụng Khoáng và Vitamin C tốt nhất vào buổi sáng sớm. Nếu dùng cho cá con thì nên giảm liều lượng
  • Liên hệ
  • 92

Công dụng:

- Xử lý clo và kim loại nặng có trong nước máy, nước giếng

- Giải độc đồng, phèn và các độc tố khác trong nước

- Làm nước linh động hơn kích thích vi sinh nở hiệu quả

- Giảm tình trạng ngáo, đù của cá sau khi thay nước

- Hạn chế tảo độc phát triển

Cách sử dụng theo thứ tự:

1. Detox:

- Dùng khi thay nước: Sau khi rút nước hồ, hoà tan dung dịch vào ca nước, khuấy đều rồi tạt khắp mặt hồ, sau đó thêm nước mới vào.

- Hồ có mùi hôi tanh thì pha Detox tạt hồ không cần thay nước.

2. Châm vi sinh

- Sau khi sử dụng Detox được 45 phút

3. Châm Khoáng và Vitamin C

- Sau khi sử dụng vi sinh được 6 tiếng. Hoà tan liều lượng ghi trên nhãn vào ca nước, khuấy đều rồi tạt khắp mặt hồ.

Lưu ý: Sử dụng Khoáng và Vitamin C tốt nhất vào buổi sáng sớm. Nếu dùng cho cá con thì nên giảm liều lượng.