Nham Thạch - Nguyên Liệu Lọc Cho Hồ Cá

Nham Thạch - Nguyên Liệu Lọc Cho Hồ Cá

Nham Thạch - Nguyên Liệu Lọc Cho Hồ Cá

Nham thạch thực sự bản chất của nó không có gì tốt, và cũng chẳng có gì xấu cả. Tuy nhiên trong quá trình chơi cá, thủy sinh thì con người ta phát hiện ra rằng sử dụng nham thạch để tạo nơi trú ẩn cho các loại vi sinh có ích rất tốt vì trên cục nham thạch có các lỗ nhỏ li ti đảm bảo nơi trú ẩn của các loại vi sinh có ích sinh sống và phát triển. Khi có loại vi sinh này phát triển đầy đủ số lượng cần thiết trong hồ thì hệ sinh thái của hồ chúng ta đã được đảm bảm, giúp cho nước trong, an toàn cho cá, cây. dùng để trồng cây thì nham thạch tạo được sự thông thoáng dưới lớp nền không gây hiện tượng thúi rể, khi cây phát triển thì rễ cây sẽ bám chặt vào nham thạch giúp cây có độ đứng an toàn trong hồ. Tuy nhiên trước khi sử dụng nham thạch tôi có lời khuyên với các bạn là nên ngâm truớc vài hôm và rửa thật sạch để tránh sự ra màu từ nham thạch.

Vì nham thạch có nhiều lỗ nhỏ li ti nên rất nhẹ so với đá, sỏi, cát do đó sẽ hạn chế được rất nhiều độ nặng khi đặt vào trong hồ. với một số lượng tương đối nhiều nhưng trọng lượng thì rất nhẹ so với các thứ khác.
  • Liên hệ
  • 90

Nham Thạch - Nguyên Liệu Lọc Cho Hồ Cá

            Nham thạch thực sự bản chất của nó không có gì tốt, và cũng chẳng có gì xấu cả. Tuy nhiên trong quá trình chơi cá, thủy sinh thì con người ta phát hiện ra rằng sử dụng nham thạch để tạo nơi trú ẩn cho các loại vi sinh có ích rất tốt vì trên cục nham thạch có các lỗ nhỏ li ti đảm bảo nơi trú ẩn của các loại vi sinh có ích sinh sống và phát triển. Khi có loại vi sinh này phát triển đầy đủ số lượng cần thiết trong hồ thì hệ sinh thái của hồ chúng ta đã được đảm bảm, giúp cho nước trong, an toàn cho cá, cây. dùng để trồng cây thì nham thạch tạo được sự thông thoáng dưới lớp nền không gây hiện tượng thúi rể, khi cây phát triển thì rễ cây sẽ bám chặt vào nham thạch giúp cây có độ đứng an toàn trong hồ. Tuy nhiên trước khi sử dụng nham thạch tôi có lời khuyên với các bạn là nên ngâm truớc vài hôm và rửa thật sạch để tránh sự ra màu từ nham thạch.

                   Vì nham thạch có nhiều lỗ nhỏ li ti nên rất nhẹ so với đá, sỏi, cát do đó sẽ hạn chế được rất nhiều độ nặng khi đặt vào trong hồ. với một số lượng tương đối nhiều nhưng trọng lượng thì rất nhẹ so với các thứ khác.